Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Beth sydd yn fy ward i Castell-nedd Port Talbot

Mae safleoedd a rhywogaethau arbennig ym mhob ward yng Nghastell-nedd Port Talbot, ac mae pob un yn cynnal bywyd gwyllt yn ei ffordd ei hun. Mae Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt CNPT wedi amlinellu’n union beth sy’n arbennig am bob ward yn y crynodebau ‘Beth sydd yn fy ward i’.

Ym mhob ward, mae ein lleoedd a’n rhywogaethau dan bwysau oherwydd problemau fel colli cynefinoedd a rhywogaethau anfrodorol ymledol. Rydym felly wedi awgrymu camau y gellid eu cymryd ym mhob ward i helpu adferiad natur. Mae llawer mwy y gellid ei wneud ac am ragor o syniadau, e-bostiwch biodiversity@npt.gov.uk