Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Bywyd gwyllt NPT

Partneriaeth Natur CNPT

Ein hymrwymiad i wella bioamrywiaeth yn CNPT

Cylchlythyr Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt

Newyddion gan Dîm Bywyd Gwyllt Cyngor CNPT

Safleoedd arbennig

Safleoedd dynodedig ar draws Castell-nedd Port Talbot

Caru Gwenyn CNPT

Ein dull o reoli lleiniau ymyl ffordd a glaswelltiroedd yn CNPT

Rhywogaethau arbennig

Y bywyd gwyllt pwysicaf a geir yng Nghastell-nedd Port Talbot

What's in my ward?

Each ward in Neath Port Talbot contains special sites and species