Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Rydym yn gwneud gwaith i foderneiddio a gwella llawer o'n gwasanaethau. Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym yn trawsnewid ein gwefan. Rydym yn:

  • symud i lwyfan sy'n seiliedig ar gwmwl sy'n fodern, yn hyblyg ac yn ddiogel
  • Ei gwneud yn haws dod o hyd i wybodaeth a gwasanaethau
  • diweddaru a gwella cynnwys
  • rhoi anghenion ein defnyddwyr yn gyntaf

Rhowch eich adborth i ni ar y wefan newydd, oherwydd bydd yn ein helpu i wneud gwelliannau pellach.

Byddwn ni’n parhau adio cynnwys, bydd profion parhaus yn cael eu cynnal.

Mae'r gwasanaethau hyn ar gael yn beta ar hyn o bryd:

Biniau ac ailgylchu

Biniau ac ailgylchu

Busnes

Tir a safleoedd gwag, cymorth i fusnesau, trethi busnes

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dewch o hyd i’ch cynghorydd, gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion

Dweud eich dweud

Gwneud sylw a darparu adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Nghastell-nedd Port Talbot

Etholiadau a phleidleisio

Etholiadau a phleidleisio

Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau

Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau

Gofal Cymdeithasol Oedolion ac Iechyd

Gofal Cymdeithasol Oedolion ac Iechyd

Gwaith partneriaeth

Sut rydyn ni'n gweithio gyda ein sefydliadau partner

Gwasanaethau Plant a Ifanc

Gwasanaethau Plant a Ifanc

Hamdden, parciau a diwylliant

Pethau i'w gwneud yng Nghastell-nedd Port Talbot

Iechyd yr amgylchedd

Niwsans sŵn, Cyngor i denantiaid a landlordiaid, triniaeth Clymog Siapan

Llyfrgelloedd

Llyfrgelloedd