Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sut i gysylltu

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Iau 8:30am i 5pm, a dydd Gwener 8:30am i 4:30pm, oni nodir yn wahanol.

Oriau agor derbynfa (Canolfan Ddinesig Castell-nedd a Canolfan Ddinesig Port Talbot): Dydd Llun-Dydd Gwener, 9:00yb - 4:30yp.

Byddwch yn ymwybodol y gall galwadau i'n canolfan gyswllt gael eu cofnodi at ddibenion hyfforddi.

Manylion cyswllt gwasanaethau'r cyngor

  • Gwefan: Treth y Cyngor
  • Ffôn:
    • 01639 686188 (symud cyfeiriad, gostyngiadau, eithriadau)
    • 01639 686986 (nodiadau atgoffa, hysbysiadau terfynol, gwysion)
    • 01639 686989 (beilïaid, atafaelu enillion/budd-daliadau)
  • Cysylltwch â ni ar-lein

Ymholiadau cyffredinol

Cysylltiadau mewn argyfwng neu y Tu Allan i Oriau Gwaith

Os ydych chi'n credu bod rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Manylion cyswllt y tu allan i oriau ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor

Gwasanaethau Cymdeithasol

Tu Allan i Oriau Gwaith: 01639 895455

Cyfeiriad post

CBS Castell-nedd Port Talbot
Y Ganolfan Ddinesig,
Port Talbot
SA13 1PJ

Rhif Cofrestru TAW: 666 4783 87