Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Busnes

Cymorth ar gyfer busnes

Gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer busnessau yng Nghastell-nedd Port Talbot

Tir ac eiddo

Dod o hyd i dir ac adeiladau gwag yng Nghastell-nedd Port Talbot

Prynu'n Lleol yn CNPT

Prynu'n Lleol yn CNPT

Adfywio

Sut rydym yn adeiladu dyfodol gwell i Gastell-nedd Port Talbot

Trwyddedau

Rydym yn gyfrifol am rhoi a monitro hawlenni a trwyddedau

Safonau Masnach

Darganfyddwch sut y gallwn ni helpu eich busnes

Gwastraff masnachol

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth gyda cael gwared ar eich gwastraff masnachol

Trethi busnes

Canllaw i trethi busnes, sut i dalu, gostyngiadau

Caffael

Mae ein proses caffael a thendro