Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllunio a rheoli adeiladu

Ceisiadau cynllunio

Hafan cais cynllunio'r Cyngor-edrych ar geisiadau cynllunio a chysylltu â ni ar-lein

Rheoli Adeiladu

Beth all Rheolaeth Adeiladu ei wneud i chi

Cynllun Datblygu Lleol

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol