Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau

Cofrestru genedigaethau, priodasau a marwolaethau; archebu copïau o dystysgrifau

Swyddfa Gofrestru

Cyfeiriad, oriau agor, manylion cyswllt a sut i ddod o hyd i ni

Genedigaethau

Sut a ble i gofrestru genedigaeth

Copïau o Dystysgrifau

Nawr gallwch archebu copïau o dystysgrifau genedigaeth, marwolaeth neu briodas ar-lein

Cofrestru marwolaeth

Sut i gofrestru marwolaeth ac pa wybodaeth mae angen

Priodasau

Trwyddedau i’r lleoliad, trefniadau a seremonïau

Ffurfio partneriaeth sifil

Cael gwybod am y seremonïau ar gael

Seremonïau dinasyddiaeth

Seremoni dinasyddiaeth yw'r cam olaf yn y broses o ddod yn ddinesydd prydeinig

Mynwentydd

Gwybodaeth am mynwentydd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Amlosgfa Margam

Gwybodaeth am Amlosgfa Margam

Cofebion rhyfel

Cofebion rhyfel

Swdd Crwner

Information about the Coroner

Hysbysiad preifatrwydd a atodiad A diwygiedig – cofrestrwyr

Hysbysiad preifatrwydd a atodiad A diwygiedig – cofrestrwyr