Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau

Swyddfa Gofrestru

Cyfeiriad, oriau agor, manylion cyswllt a sut i ddod o hyd i ni

Genedigaethau

Sut a ble i gofrestru genedigaeth

Copïau o Dystysgrifau

Nawr gallwch archebu copïau o dystysgrifau genedigaeth, marwolaeth neu briodas ar-lein

Cofrestru marwolaeth

Sut i gofrestru marwolaeth ac pa wybodaeth mae angen

Priodasau

Trwyddedau i’r lleoliad, trefniadau a seremonïau

Ffurfio Partneriaeth Sifil

Cael gwybod am y seremonïau ar gael

Seremonïau Dinasyddiaeth

Seremoni Dinasyddiaeth yw'r cam olaf yn y broses o ddod yn ddinesydd Prydeinig

Mynwentydd

Gwybodaeth am mynwentydd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Amlosgfa Margam

Gwybodaeth am Amlosgfa Margam