Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Iechyd yr amgylchedd

Mae Adran yr Amgylchedd Castell-nedd Port Talbot yn darparu amrywiath eang o wasanaethau i breswylwyr a busnesau yn y fwrdeistref sirol. Mae ein gwasanaethau yn cael eu hanelu at wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle glân, iach, ac yn ddiogel i fyw a gweithio.

Triniaeth Rheoli plâu

Triniaeth Rheoli plâu

Rhowch wybod am blâu, gordyfiant a gwastraff sydd ddim ar eich tir

Rhowch wybod am blâu, gordyfiant a gwastraff sydd ddim ar eich tir

Cartrefi gwag

Cysylltwch â ni os ydych chi’n poeni am eiddo gwag, adfeiliedig neu mewn cyflwr gwael

Niwsans sŵn

Niwsans sŵn

Hylendid bwyd ac busnesau bwyd

Rheoli diogelwch bwyd, cynllun sgoriau glendid bwyd, defnyddio erbyn y dyddiadau

Cael gwared ar Glymog Siapan

Rydym yn cynnig gwasanaeth triniaeth ar gyfer tirfeddianwyr er mwyn helpu i reoli lledaeniad y Clymog Siapan

Cysylltwch Iechyd yr Amgylchedd

Cysylltwch Iechyd yr Amgylchedd

Ffïoedd a thaliadau 2023-24

Rhestr o ffioedd iechyd yr amgylchedd a thaliadau

Monitro Ansawdd Aer

Dod o hyd i wybodaeth am ansawdd yr aer, tir a dŵr yng Nghastell-nedd Port Talbot