Hepgor gwe-lywio
Gyda'n Gilydd ni yw Castell-nedd Port Talbot

Croeso i Dîm CNPT

Ymunwch â ni a chreu gyrfa rydych chi'n ei charu

Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, rydyn ni’n gofalu am ranbarth mawr, amrywiol a chymhleth o Gymru. Ond mae ein dull o fynd i’r afael ag ateb anghenion ein 140,000 o breswylwyr a thros 3,000 o fusnesau’n hawdd. Rydyn ni’n recriwtio pobl gydweithredol, ddawnus ac yn cynnig cyfleoedd iddyn nhw greu argraff ystyrlon.

Ymunwch â ni a chewch eich cefnogi i ennill sgiliau newydd ac adeiladu gyrfa lwyddiannus mewn gweithle amrywiol a chynhwysol, gan deimlo’n hyderu ein bod ni yno er eich mwyn i gynnig mwy o gyfleoedd, mwy o ddatblygiad a mwy o gefnogaeth.

Waeth beth eich swydd, hoffem i chi ddod a’ch syniadau, eich barn a’ch safbwyntiau unigryw, achos mae’r hyn sy’n eich gwneud chi’n unigryw yn ein gwneud ni’n well.

Drwy gydweithio, gallwn wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld.

Y Swyddi diweddaraf

Y Swydd dan sylw"

Litigation Solicitor/Barrister

Contract: Permanent

Hours: 37hrs Per Week Fulltime

Working Style: Mobile Hybrid Worker

Legal and Democratic Services are looking to appoint a qualified Solicitor or Barrister to undertake a caseload of contentious/litigious matters including but not exclusively limited to the following functions of the Council –Regulatory Services (including in respect of the local authorities Licensing responsibilities); Highways and Public Health, Town and Country Planning, Trading Standards, Environment, Social Services, Debt Recovery, Council Tax, Finance, Education, Corporate Matters (including FOI/EIR and Data Protection), and Crime and Disorder.

The post involves the provision of legal advice, research and advocacy primarily in the Magistrates Court but also in the Crown Court too. The successful candidate would assist in dealing with civil law proceedings and would support the Principal Solicitor Litigation in the provision of legal services to Members and Officers of the Council

You must have proven legal experience as well as the ability to work with senior managers and partner organisations. If a Solicitor applicant, holding Higher Rights of audience – Criminal law would be desirable, but not essential. We need someone who is skilled and enthusiastic and with a strong sense of probity. Good IT skills and the ability to manage and prioritise large workloads and turn around work in short timescales are necessary as well as proven experience in undertaking criminal law trials.

We offer a highly competitive package including a 24 day holiday entitlement, rising to 31 after 5 years of service, 8 bank holidays plus one additional statutory day and membership of the Local Government Pension Scheme. We operate an agile approach to working with the ability to work from home and within the office.

If you are keen to help drive our legal services performance forward, please contact Mike Shaw (Principal Solicitor – Litigation) for an informal discussion on 01639 763260 or by email m.shaw:@npt.gov.uk

This Post is not subject to a DBS check

Applications may be submitted in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

We offer a guaranteed interview scheme for candidates who have a disability and armed forces veterans.

At Team NPT, we all work together to serve the people, communities and businesses of Neath Port Talbot.

We are committed to providing training opportunities and the professional development of all our employees.

We look forward to welcoming you to Team NPT.

 

Dewch o hyd i'ch lle yn Nhîm CNPT

Gweld y swyddi gwag presennol yn ôl categori

Swyddogion Gweinyddiaeth a Chymorth i Fusnes, Cynorthwywyr Gweithredol a Swyddogion Hawliau Lles

Cogyddion, Cynorthwywyr Cegin, Cydlynwyr a Glanhawyr

Swyddogion Cyfathrebu a Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Swyddogion Cyfryngau Digidol

Trydanwyr, Plymwyr a Seiri, Syrfewyr Prisio, Penseiri, Syrfewyr Maint a Rheolwyr Prosiectau Adeiladu

Personél Gwasanaethau Cwsmeriaid, Rheolwyr CCTV/Ymateb Brys

Gweithrediadau Digidol; Cynnyrch a Chyflenwi; Strategaeth a Llywodraethu Digidol; a Data

Athrawon, Staff Cefnogi, Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned, Cynorthwywyr Llyfrgell, Seicolegwyr Addysg a Gofalwyr

Cyfrifyddion, Swyddogion Cyflogres a Chynorthwywyr Cyllid, Swyddogion Treth Cyngor/Budd-daliadau, Swyddogion Penodedigion/Dirprwyon Llys

Adnoddau Dynol, Personél Iechyd a Diogelwch, Swyddogion Dysgu, Hyfforddiant a Datblygiad, Swyddogion Cynllunio Brys

Cyfarwyddwyr/Prif Swyddogion, Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Atebol

Paragyfreithwyr, Swyddogion Cyfreithiol, Cyfreithwyr a Thwrneiod, Gwasanaethau Etholiadol a Swyddogion Caffael, Cofrestryddion a Chynorthwywyr Amlosgfa

Cynllunwyr, Rheolwyr Datblygu, Swyddogion Gorfodi, Swyddogion Iechyd Amgylcheddol a Safonau Masnach

Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Cymuned a Chymorth, Therapyddion Galwedigaethol, Cydlynwyr Ardal Leol a Chynorthwywyr Taliadau Uniongyrchol

Rôl Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) yw rheoli, cynnal a gweithredu’r rhwydwaith ffyrdd strategol yn Ne Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Dod o hyd i swydd

76+ Lleoliadau
1,800+ Cyflogeion
Disability confident employer Time to change - Wales. Let's end mental health discrimination Fairplay employer - Silver Apprenticeships Chartered Institute of Personnel and Development - People Development Partner