Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Treth y Cyngor

Talu Treth y Cyngor

Mae sawl ffordd o dalu Treth y Cyngor

Faint yw Treth y Cyngor?

Canfod faint o Dreth y Cyngor y dylech ei dalu

Lleihau'ch bil

Cefnogaeth Treth y Cyngor, Ostyngiadau ac Eithriadau

Roi gwybod i ni am newid

Roi gwybod i ni am newid

Ynglŷn â Threth y Cyngor

Beth yw treth y cyngor, pwy sy'n talu, ble mae'n fynd

Cysylltiadau Treth y Cyngor

Cysylltwch â ni

Beth sy'n digwydd os nad ydw i'n talu fy nhreth y cyngor?

Beth sy'n digwydd os nad ydych chi'n talu dy bil

Hysbysiad Preifatrwydd - Treth y Cyngor

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd