Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Treth y Cyngor

Darganfyddwch faint yw eich treth gyngor, gwnewch daliad a gwnewch gais am ostyngiadau

Talu Treth y Cyngor

There are a number of ways to pay your Council Tax

Faint yw Treth y Cyngor?

Find out how much Council Tax you should pay

Lleihau'ch bil

Council Tax support, discounts and exemptions

Roi gwybod i ni am newid

Roi gwybod i ni am newid

Esboniad o'ch Treth y Cyngor 2024-2025

Beth yw treth y cyngor, pwy sy'n talu, ble mae'n fynd

Cysylltiadau Treth y Cyngor

Cysylltwch â ni

Rhyddfreinwyr ar y Tir

Y Dreth Gyngor a Rhyddfreinwyr ar y Tir

Beth sy'n digwydd os nad ydw i'n talu fy nhreth y cyngor?

Beth sy'n digwydd os nad ydych chi'n talu dy bil

Hysbysiadau am Dreth y Cyngor drwy negeseuon testun

Cofrestwch ar gyfer ein gwasanaeth atgoffa negeseuon testun