Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llyfrgelloedd

Argraffu Wi-Fi

Argraffu Wi-Fi

Chwilio, cadw ac adnewyddu ar-lein

Rheoli eich cyfrif llyfrgell, cael mynediad at ein catalog llyfrgell a gwasanaethau ar-lein

Ymunwch â llyfrgell

Ymunwch â’r llyfrgell a dechrau benthyca o unrhyw lyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot

Dod o hyd i’ch llyfrgell leol

Dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf a’r amserau agor

Gwasanaethau llyfrgell

Mae pob un o'n llyfrgelloedd yn cynnig mynediad at wifi, cyfrifiaduron a gwasanaethau argraffu i aelodau llyfrgell

Adnoddau digidol

Gall aelodau'r llyfrgell lawrlwytho eLyfrau, e-gylchgronau, eBapurau Newydd ac eLyfrau Llafar am ddim

Gwasanaethau a Ffïoedd

Cewch wybod am newidiadau i’r system gadw, llyfrau hwyr a mwy

Gwasanaeth Llyfrgell Gartref a Llyfrgell Deithiol

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Darganfyddwch beth all ein llyfrgelloedd gynnig i blant a phobl ifanc