Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Alcohol ac adloniant

Please direct all communications to licensing@npt.gov.uk which officers will be monitoring during office hours.

Office Hours
Monday – Thursday   08:45 – 17:00
Friday  08:45 – 16:30
Trwydded mangre

Mae'n ofynnol os ydych am ddarparu gweithgareddau megis cyflenwi alcohol ac adloniant rheoledig

Tystysgrif mangre clwb

Gall clybiau aelodau weithredu dan dystysgrifau mangreoedd clwb yn lle trwydded

Trwyddedau personol

Mae trwydded bersonol yn caniatáu i unigolyn awdurdodi gwerthu neu gyflenwi alcohol

Hysbysiadau trwyddedu

Gwybodaeth sy'n ymwneud â hysbysiadau trwyddedu presennol

Hysbysiadau dros dro

Sut i wneud cais am hysbysiad o ddigwyddiad dros dro os oes gennych ddigwyddiad tymor byr

Adolygu trwyddedau mangre

Sut i wneud cais am adolygu trwyddedau mangre/tystysgrifau mangre clwb

Trwyddedu adloniant

Mae'n ofynnol i fangreoedd sy'n darparu "adloniant rheoledig" feddu ar dystysgrif mangre/mangre clwb

Cysylltwch â thrwyddedu

Cysylltwch â thîm trwyddedu'r Cyngor drwy e-bost, ffôn neu bost