Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Eich cymuned

Gweld beth sy'n digwydd yn CNPT, dweud eich dweud a chymryd rhan

Dweud eich dweud

Rhoi sylwadau ac adborth ar ymgynghoriadau

Gwybodaeth i drigolion newydd

Pethau allweddol y bydd angen i chi eu gwneud a gwybodaeth y gallech fod eisiau ei gwybod

Beth sydd ymlaen

Gweld beth sy'n digwydd yn CNPT

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Dros 200 o ddosbarthiadau mewn mwy na 20 o leoliadau ledled Castell-nedd Port Talbot

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghastell-nedd Port Talbot

Canolfannau cymunedol

Dod o hyd i ganolfan gymunedol

Gwell band eang

Mae mynediad da i'r rhyngrwyd yn cael ei ystyried gan lawer fel cyfleuster angenrheidiol

Help gyda chostau byw

Gwybodaeth a chefnogaeth i helpu gyda chostau byw

CnPT Diogelwch Ffyrdd

Wedi ymrwymo i wneud ffyrdd Castell-nedd Port Talbot yn fwy diogel

Canol ein trefi

Dewch i ganol ein trefi bywiog. Gallwch siopa, bwyta bwyd blasus a chael hwyl

Rhoi gwybod am broblem

Dywedwch wrthym am broblem

Diogelwch cymunedol CNPT

Mynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Parciau a traethau

Mae Parc Gwledig Margam yn cynnwys 1,000 o erwau o barcdir godidog ac yn cynnig harddwch, hanes, bywyd gwyllt ac amrywiaeth eang o atyniadau i'r teulu

Wedi'i osod o fewn 200 erw o goetir a mannau agored, mae Parc y Gnoll yn enwog am ei harddwch prydferth

Glan y môr Aberafan yw un o draethau hiraf Cymru gyda promenâd cyfoes sy'n edrych dros Fae Abertawe

Prosiect Parc Coffa Talbot

Agorwyd Parc Coffa Talbot yn swyddogol ym 1925.

Wrth i'r canmlwyddiant agosáu, rydym yn creu prif gynllun i warchod ac adfywio'r Parc.

*