Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgolion a dysgu

Derbyniadau ysgolion

Sut i wneud cais am le mewn ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Dyddiadau tymhorau ysgolion

Cael gwybod dyddiadau tymor yr ysgol, gwyliau a dyddiadau HMS

Cau ysgolion mewn argyfwng

Weithiau mae ysgolion yn cau am resymau heb eu cynllunio e.e. tywydd garw

Dod o hyd i ysgol

Manylion am yr holl ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot

Grant hanfodion ysgol

Cael gwybod os oes gennych hawl i grantiau dillad ysgol

Trafnidiaeth, bwyd a gwisg

Gwybodaeth am grantiau dillad ysgol, prydau ysgol a chludiant am ddim i'r ysgol

Help gyda chostau byw

Gwybodaeth a chefnogaeth i helpu gyda chostau bywHelp gyda chostau byw

Gwelliant strategol ysgolion

Darllenwch am ein cynllun gwella ysgol

Presenoldeb yn yr ysgol a lles

Tudalen y Cyngor am bresenoldeb a lles yr ysgol