Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tacsis a thrwyddedu preifat

Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n gyfrifol am osod amodau a rhoi trwyddedau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod eu gyrwyr yn bobl addas a phriodol fel a nodwyd yn Neddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976.

Sut i gyflwyno cais

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi mabwysiadu polisi trwyddedu tacsis sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am drwydded a hefyd fanylion amodau ac amodau ar gyfer cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr. 

Llenwch wiriad treth

Os ydych chi'n unigolyn, yn gwmni neu'n unrhyw fath o bartneriaeth mae'n rhaid i chi gwblhau gwiriad treth os ydych chi'n gwneud y canlynol:

 • adnewyddu trwydded
 • gwneud cais am yr un math o drwydded a oedd gennych yn flaenorol, a oedd wedi dod i ben llai na blwyddyn yn ôl
 • gwneud cais am yr un math o drwydded sydd gennych eisoes gydag awdurdod trwyddedu arall

Llenwch wiriad treth ar gyfer trwydded tacsi neu hurio preifat

Pan fyddwch wedi cwblhau’r gwiriad treth, byddwch yn cael cod sy’n 9 cymeriad. Dyma’ch cod gwirio treth. Rhaid i chi ei roi i ni gyda’ch cais am drwydded. Ni allwn prosesu’ch cais hebddo.

Llawrlwytho

 • Application form for a Hackney carriage and private hire vehicle licence - grant/renewal (DOCX 64 KB)

  i.Id: 4377
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Application form for a Hackney carriage and private hire vehicle licence - grant/renewal
  mSize: 64 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/fvbpsxxp/vehicle-app-form-grant-renewal-replacement2.docx

 • Application for vehicle operator's licence (PDF 164 KB)

  i.Id: 4373
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Application for vehicle operator's licence
  mSize: 164 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/elsa1i21/operatorsapplication_gdpr.pdf

 • Application for a transfer of vehicle (PDF 139 KB)

  i.Id: 4374
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Application for a transfer of vehicle
  mSize: 139 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/0oed4zzk/vehicleapplication_transfer_gdpr.pdf

 • Medical report on an application for a driver's licence (PDF 256 KB)

  i.Id: 4375
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Medical report on an application for a driver's licence
  mSize: 256 KB
  mType: pdf
  i.Url: /media/v03n041u/driverapplication_medical.pdf

Lawrlwythwch...
Pecynnu:  
Cwblhau