Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Biniau ac ailgylchu

Archebwch gyfarpar ailgylchu, dod o hyd i'ch diwrnod casglu, gwasanaeth casglu eitemau swmpus

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Archebu offer ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Canolfannau ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Casglu eitemau swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Casgliadau cewynnau untro a gwastraff anymataliaeth

Casgliadau cewynnau untro a gwastraff anymataliaeth

Yr hyn y gallwch ei ailgylchu

Darganfyddwch beth allwch ac na allwch ei ailgylchu fel rhan o'n gwasanaeth ailgylchu

Casgliadau gwyliau'r banc

Casgliadau gwyliau'r banc

Gwastraff masnachol

Mae gan fusnesau ddyletswydd gyfreithiol i gael gwared ar wastraff yn gyfrifol

Strategaeth wastraff

Cynllun gweithredu'r Strategaeth wastraff

Casgliadau Gwyliau'r Banc

Casgliadau Gŵyl y Banc