Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Biniau ac Ailgylchu

Dod o hyd i'ch diwrnod bin

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Archebu Offer Ailglychu

Archebu biniau newydd ac offer ailgylchu ar-lein

Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Adrodd am gasgliad o gollwyd

Sut i adrodd am gasgliad a gollwyd

Casglu Eitemau Swmpus

Eitemau rydym yn casglu yn cynnwys celfi, setiau teledu ac oergelloedd

Casgliadau Cewynnau Untro a Gwastraff Anymataliaeth

Casgliadau Cewynnau Untro a Gwastraff Anymataliaeth

Yr hyn y gallwch ei ailgylchu

Darganfyddwch beth allwch ac na allwch ei ailgylchu fel rhan o'n gwasanaeth ailgylchu

Casgliadau Gwyliau'r Banc

Casgliadau Gwyliau'r Banc