Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tir ac eiddo

Mae'r ffordd y mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn rheoli asedau yn ganolog i'w allu i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau gwerth gorau. Gall adeilad sy'n addas i'w ddiben yn y lleoliad cywir i ddefnyddwyr wneud yr holl wahaniaeth rhwng gwasanaeth da a gwael. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn berchen ac yn rheoli asedau eiddo yn amrywio o gyfansoddion garej a thir pori i lety dinesig ac unedau diwydiannol.

Ar werth - argaeledd presennol

Ar werth - argaeledd presennol

I'w rhentu - argaeledd presennol

I'w rhentu - argaeledd presennol

Ystadau diwydiannol

Gwybodaeth am yr holl ystadau a rheolir gan y Cyngor

Marchnad dan do Castell-nedd

Gwybodaeth am farchnad dan do Castell-nedd

Garejys domestig

Cyfansoddion garejys Castell-nedd Port Talbot

Prynu prydles tir

Prynu prydles tir

Perchnogaeth tir

Gwnewch ymholiad am berchnogaeth tir

Mân werthiannau/tenantiaethau tir

Ceisiadau i brynu neu brydlesu parseli bach o dir

Tir pori

Tir pori i'w rhentu