Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Parcio, Ffyrdd a Theithio

Dod o hyd lle parcio, darganfyddwch sut i gael trwydded parcio neu sut i dalu Hysbysiad Tâl Cosb. Darganfyddwch am cau ffyrdd, gwaith ar y ffordd a polisïau teithio.

Parcio

Parcio

Hysbysiad Tâl Cosb

Hysbysiad Tâl Cosb

20 yn ddigon yng Nghymru

20 yn ddigon yng Nghymru

Nid yw trwyddedau ar gael ar-lein ar hyn o bryd. Os oes angen trwydded arnoch, cysylltwch â Parcio ar 01639 763939

Trwyddedau parcio

Trwyddedau parcio

Gwasanaeth y Gaeaf

Gwybodaeth bellach ynghylch pryd a pham rydyn ni'n graeanu ein ffyrdd

Gwaith ar y Ffordd a Cau Ffyrdd

Darganfyddwch pa waith ffordd sy'n digwydd yn y fwrdeistref ac os oes unrhyw beth yn effeithio arnoch chi

Trafnidiaeth

Gwneud cais am docyn bws, gwybodaeth teithio, cludiant ysgol

Rhowch wybod i ni am twll yn y ffordd

Gadewch i ni wybod am twll yn y ffordd

Bathodyn Glas

Sut i wneud cais am fathodyn glas, Gwiriwch eich cymhwyster