Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adfywio

Cysylltwch â'r Tîm Adfywio

Cysylltwch â'r Tîm Adfywio

Grantiau

Grantiau

rhaglenni a phrosiectau adfywio presennol

rhaglenni a phrosiectau adfywio presennol

Safleoedd allweddol

Safleoedd ac adeiladau i ddarparu ar gyfer busnesau newydd ac sy'n ehangu mewn amrywiaeth o sectorau

Datblygiadau hamdden

Mwy o wybodaeth am Ddatblygiadau Hamdden yn CNPT

Trefi a chymunedau

Gwneud CNPT yn lle mwy deniadol i fyw, ymweld a gwneud busnes

Safleoedd treftadaeth

Astudiaeth achos ar Dŷ Tyrbin, Parc Gwledig Margam

Grant Eiddo Masnachol

Ar gael i berchnogion mangreoedd masnachol sydd am wella golwg eu hadeilad

Buddsoddiad mewn Isadeiledd Ymwelwyr

Gwlad y Sgydau ym Mhontneddfechan