Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhaglenni cyllid strategol

Mae'r Tîm Cyllid Strategol yn darparu cyngor a chefnogaeth i adrannau'r cyngor ar ddatblygu a darparu prosiectau ariennir yn strategol er mwyn sicrhau bod Castell-nedd Port Talbot yn mwyafu'r cyfleoedd am gyllid.

Gellir cysylltu â'r tîm drwy ffonio 01639 686829 neu drwy e-bost neu ffurflen cysylltu.