Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth i fusnesau

Fel cymuned rydym yn dod at ein gilydd i ymateb i’r heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan Bontio Tata Steel i wneud dur yn fwy gwyrdd.

Rydym yn gweithio ar gynlluniau i gefnogi gweithwyr a busnesau'r gadwyn gyflenwi lle mae’r newidiadau hyn yn effeithio arnynt, i ddiogelu a thyfu’r sylfaen economaidd leol i sicrhau cyflenwad parhaus o gyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel i’r dyfodol.

O fusnesau newydd i hunangyflogaeth, cymorth i'r rhai sy'n ystyried dechrau busnes newydd

Cyllid busnes a grantiau i helpu eich busnes i dyfu

Sut y gall eich busnes helpu'r rhai y mae cyhoeddiadau Tata Steel yn effeithio arnynt

Mae cymorth ar gael gan nifer o ddarparwyr allanol

Amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer busnesau newydd a phresennol sydd YN RHAD AC AM DDIM i'w mynychu.

Dod o hyd i'ch lleoliad busnes perffaith