Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ceisiadau cynllunio

Edrych ar ceisiadau cynllunio

Edrych ar ceisiadau cynllunio

Oes angen caniatâd cynllunio

Cael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio, cais ar-lein

Rhestr Wythnosol o Geisiadau Cynllunio

Gweld rhestrau wythnosol o geisiadau cynllunio

Penderfynu ar geisiadau

Y broses o benderfynu ceisiadau cynllunio

Ymholiadau cyn gwneud cais

Gwybodaeth am ein gwasanaeth cyngor cyn cyflwyno cais

Ffïoedd ceisiadau cynllunio

Ffïoedd ceisiadau cynllunio

Cyfarwyddyd gan ddeiliaid tai

Cyngor ac arweiniad mewn perthynas â chynllunio a datblygu

Ffurflenni ceisiadau cynllunio

Ffurflenni ceisiadau cynllunio

Cysylltwch a’r adran cynllunio

Cysylltwch a’r adran cynllunio

Asesiadau hyfywedd ar gyfer ceisiadau cynllunio

Y weithdrefn asesu hyfywedd a nodiadau canllaw

Cyflwyno cwyn gorfodi

Sut i wneud cwyn gorfodi

Mynd i'r afael â'r argyfwng natur drwy'r System Gynllunio

Polisi Cynllunio Cenedlaethol wedi'i ddiweddaru ar gyfer Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru