Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffurflenni ceisiadau cynllunio

Y ffordd hawsaf o wneud cais am ganiatâd cynllunio yw ar-lein trwy ddefnyddio Ceisiadau Cynllunio Cymru.

Mae’r gwasanaeth ar-lein yn helpu’n awtomatig i benderfynu pa fath o ganiatâd cynllunio sydd ei angen, ac felly’n lleihau’r risg bod cais yn cael ei gyflwyno ar y ffurflen anghywir, ac yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd cais dilys yn cael ei gyflwyno y tro cyntaf. Mae hyn o fudd i’r ymgeisydd ac i staff yr Awdurdod sy’n prosesu’r cais, gan arwain yn y pen draw at gyflymu’r penderfyniad.

Ffurflenni papur

Mae ffurflenni cais cynllunio y gellir eu hargraffu a nodiadau canllaw ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae ceisiadau papur a chanllawiau ar gyfer ffurflenni mwynau, gwrychoedd uchel a chydsyniadau peryglus ar gael isod: