Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhaglenni a phrosiectau adfywio presennol

Adeiladu dyfodol gwell i Gastell-nedd Port Talbot yw maes gweithgarwch allweddol i'r cyngor.

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid adfywio i wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle sydd wedi'i gysylltu'n well, sy'n well i fusnesau ac sy'n lle gwell i fyw ynddo.

Mae rhaglenni a phrosiectau adfywio presennol yn cynnwys: