Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datblygu twristiaeth

Yn 2012, cyfrannodd twristiaeth £99.6 miliwn at economi Castell-nedd Port Talbot a chefnogodd 1,637 o swyddi'n lleol.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i gynyddu effaith twristiaeth ar yr ardal leol ac mae'n parhau i fuddsoddi yn natblygiad cyfleusterau a phrosiectau twristiaeth i gynyddu nifer yr ymwelwyr â'r ardal. 

I gael mwy o wybodaeth am ddatblygiad twristiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot, ewch i wefan Busnes Castell-nedd Port Talbot.

I gael gwybod mwy am yr amrywiaeth o bethau i'w gweld yng Nghastell-nedd Port Talbot, ewch i Calon Ddramatic Cymru.