Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwlad y Sgydau Pontneddfechan - Buddsoddiad mewn Seilwaith Ymwelwyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi cyflwyno cais llwyddiannus am gyllid ar gyfer Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU i gyflwyno buddsoddiad o £7.7 miliwn ym Mhontneddfechan er mwyn gwneud y canlynol:

  • creu datrysiad parcio parhaol i reoli effaith ymwelwyr ar bentref Pontneddfechan yn well
  • cyflwyno darpariaeth tai bach cyhoeddus newydd a gwell
  • creu siop fferm/cymunedol
  • creu darpariaeth llety ymwelwyr hamddenol
  • gwella diogelwch ffyrdd, mannau cyhoeddus a thirlunio.

Mae'r cyngor yn awyddus i glywed barn y preswylwyr ac ymwelwyr â Gwlad y Sgydau ym Mhontneddfechan ynghylch y cynigion hyn, sydd yn y camau cynllunio cynnar.

Am wybodaeth fanwl ynghylch y cynigion hyn, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth isod.

Search in sidebar query