Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholiadau a phleidleisio

Cofrestru i bleidleisio, sut i bleidleisio a canlyniadau etholiadau

Canfasio Blynyddol 2023

Gwybodaeth am y Canfasio Blynyddol 2023

Cofrestru i bleidleisio

Gallwch chi cofrestru i bleidlesio ar-lein

Adolygiad Ardal Bleidleisio 2023

Gwybodaeth am yr Adolygiad Ardal Bleidleisio cyfredol

Pryd y cynhelir etholiadau

Manylion yr etholiadau sydd i ddod

Sut i bleidleisio

Dysgwch am y gwahanol ffyrdd o fwrw'ch pleidlais

Y gofrestr etholiadol

Gwybodaeth am y gofrestr etholwyr

Canlyniadau etholiadau

Gweler manylion am ganlyniadau etholiadau lleol, y DU ac Ewropeaidd

Gorsafoedd pleidleisio & oriau

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio leol

Materion ffiniau

Gwybodaeth ar adolygiadau Presennol a blaenorol

Etholwyr categori arbennig

Gwybodaeth am bob cofrestriad pleidleisiwr arbennig sydd ar gael

ID Pleidleisiwr

Mae Llywodraeth y DU wedi pasio deddf a fydd yn newid y ffordd rydych yn pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Cysylltwch Gwasanaethau Etholiadol

Cysylltwch â Gwasanaethau Etholiadol dros y ffôn neu drwy e-bost