Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Glanhau'r strydoedd

Sbwriel, cŵn a bin graean

Gallwch roi gwybod am broblemau gyda biniau cŵn, biniau sbwriel a biniau graean

Gollwng sbwriel yn anghyfreithlon

Rhoi gwybod am ollwng sbwriel yn anghyfreithlon

Gorfodi baw cŵn

Riportio baw cŵn

Taflu Sbwriel

Rhoi gwybod am sbwriel

Riportio mater glanhau'r strydoedd

Rydym yn mynd i'r afael â phalmentydd neu gysgodfannau bysus sydd wedi'u difrodi, ac arwyddion traffig sydd wedi'u torri

Cerbydau wedi'u gadael

Rhoi gwybod am gerbyd wedi'i adael

Graffiti

Rhoi gwybod am graffiti ar-lein

Gwasanaeth wardeiniaid cŵn

Mae'r adran hon yn cynnig gwybodaeth am wasanaeth wardeiniaid cŵn yr awdurdod lleol

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Rydym yn cymryd camau i fynd i'r afael â throseddau amgylcheddol fel gosod posteri'n anghyfreithlon