Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dewch o hyd i’ch cynghorydd, gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion

Dod o hyd i'ch Cynghorydd

Cysylltwch â'ch Cynghorydd lleol

Agendâu, adroddiadau a chofnodion

Darllen agendâu, adroddiadau a chofnodion pwyllgorau

Gwylio cyfarfodydd yn fyw

Cael mynediad at adran weddarllediadau o gyfarfodydd byw y cyngor a gweld archifau cyfarfodydd y cyngor

Gwylio Cyfarfodydd Cyngor o Bell

Gallwch wylio cyfarfodydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar lein bellach

Craffu

Sut mae pwyllgorau craffu'n gweithio i sicrhau tryloywder busnes y cyngor

Bwrdd Gweithredol

Gwybodaeth am gyfarfodydd Gweithredol y cyngor a lle caiff penderfyniadau eu gwneud

Mynediad at Wybodaeth Cyfarfod

Gwybodaeth am ddarpariaethau Mynediad at Wybodaeth

Sut mae'r Cyngor yn gweithio

Y cyngor, pwyllgorau a rheoli

Lwfansau Aeoldau

Bob blwyddyn rydyn ni'n cyhoeddi manylion y lwfansau a dalwyd i’n haelodau yn ystod y flwyddyn flaenorol

Cynghorau Cymuned

Gwybodaeth am cynghorau cymuned a dref

Cyfranogiad y cyhoedd yng nghyfarfodydd y Cyngor

Gallwch gymryd rhan mewn amryw o gyfarfodydd Cyngor a Phwyllgor

Map ward Castell-nedd Port Talbot

Map o ward etholiadol

Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol

Manylion cyswllt ar gyfer eich Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol

Hysbysiad preifatrwydd - Cynghorwyr

Cynghorwyr hysbysiad preifatrwydd