Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dweud eich dweud

Gwneud sylw a darparu adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Nghastell-nedd Port Talbot

Parhewch i Sgwrsio - Gyda'n gilydd ni yw CNPT

Cyfarfodydd wyneb yn wyneb am y sefyllfa ariannol

Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau presennol

Ceisiadau cynllunio

Gweld a gwrthwynebu ceisiadau cynllunio a chyflwyno sylw arnynt