Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgolion a Dysgu

Derbyniadau Ysgolion

Sut i wneud cais am le mewn ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Dyddiadau Tymhorau Ysgolion

Cael gwybod dyddiadau tymor yr ysgol, gwyliau a dyddiadau HMS.

Cau ysgolion mewn Argyfwng

Weithiau mae ysgolion yn cau am resymau heb eu cynllunio e.e. tywydd garw,.

Dod o Hyd i Ysgol

Manylion am yr holl ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Grant Hanfodion Ysgol

Cael gwybod os oes gennych hawl i grantiau dillad ysgol.

Trafnidiaeth , Bwyd a Gwisg

Gwybodaeth am grantiau dillad ysgol, prydau ysgol a chludiant am ddim i'r ysgol.

Help gyda chostau byw

Gwybodaeth a chefnogaeth i helpu gyda chostau bywHelp gyda chostau byw.

Gwelliant Strategol Ysgolion

Darllenwch am ein cynllun gwella ysgol.

Presenoldeb yn yr Ysgol a Lles

Tudalen y Cyngor am bresenoldeb a lles yr ysgol.