Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Hwb Gwybodaeth Pontio Tata Steel

Fel cymuned rydyn ni’n dod ynghyd i ymateb i’r heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan broses Bontio Tata i greu dur gwyrddach.

Mae partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu hwb ar-lein gyda gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth i bobl a busnesau lle mae broses pontio Tata wedi effeithio arnynt.

Sefydlwyd hybiau cefnogaeth picio-i-mewn ar gyfer pawb a effeithiwyd gan drawsnewidiad Tata Steel.

Cefnogaeth i bobl a effeithiwyd gan gyhoeddiadau diweddar Tata Steel

Gwybodaeth ar gyfer y gadwyn gyflenwi a busnesau lleol

Dod o hyd i gyrsiau hyfforddi a chymwysterau

Y datganiadau diweddaraf oddi wrth Fwrdd Pontio Tata

Gwybodaeth oddi wrth Tata Steel am y broses bontio

Gwybodaeth i sefydliadau bartneriaid Pontio Tata Steel