Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Prynu prydles tir

Os ydych yn talu rhent tir i'r Cyngor, ar gyfer eich eiddo preswyl, mae tenantiaid tai dan brydlesau hir wedi cael yr hawl naill ai i:

  • gaffael y rhydd-ddaliad
  • ymestyn y brydles o 50 mlynedd