Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Mân werthiannau/tenantiaethau tir

Er nad oes rhwymedigaeth ar y cyngor i werthu na phrydlesu unrhyw dir sy'n eiddo iddo, bydd o bryd i'w gilydd yn ystyried ceisiadau i brynu neu brydlesu parseli bach o dir gan berchnogion tai preswyl cyfagos.

Mae'r nodyn cyfarwyddyd a ffurflen gais yn amlinellu'r gweithdrefnau ar gyfer ymdrin â'r ceisiadau hyn a'r costau dilynol y gall cais fynd iddo. Dylai hyn alluogi'r darpar ymgeisydd i roi'r ystyriaeth ddyledus i'r mater cyn penderfynu cyflwyno cais ffurfiol.

Ffurflen gais

Llawrlwytho

 • Ffurflen gais mân werthiannau/tenantiaethau tir (DOCX 15 KB)

  i.Id: 3605
  i.ContentType.Alias: nptFile
  mTitle: Ffurflen gais mân werthiannau/tenantiaethau tir
  mSize: 15 KB
  mType: docx
  i.Url: /media/cryh2lze/mân-werthiannau-tenantiaethau-tir-ffurflen-gais.docx