Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Garejys Domestig

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn rheoli'r cyfansoddion garej canlynol:

Port Talbot

 • Abbots Close
 • Acacia Avenue
 • Alma Terrace
 • Arwelfa
 • Beach Street
 • Cavell Street
 • Chestnut Road
 • Chopin Road
 • Citrine Avenue
 • Commercial Street
 • Conduit Street
 • Craig Y Fan
 • Crimson Close
 • Eastern Avenue
 • Heol Taliesin
 • Jasmin Close
 • Johns Terrace
 • Long Vue
 • Lupin Close
 • Maple Avenue
 • Prince Street
 • Purcell Avenue
 • Sandy Close
 • Sitwell Way
 • Strauss Road
 • Vaughn Close
 • Vivian Park Drive
 • Western Avenue
 • Western Terrace
 • Willow Grove
 • Wyvern Avenue

Castell-nedd

 • Cook Rees Avenue
 • Cwrt Sart
 • Darren Road
 • Heol Illtyd
 • Pandy View
 • Parc Onen
 • Parc Wern
 • Pine Grove
 • Prettyman Drive
 • Quarr Road
 • The Greenway
 • Wern Bank

Sylwch mai compownd garejis Cyngor Castell-nedd Port Talbot yw'r rhain ac NID YW'N rhestru unrhyw rai a reolir gan Tai Tarian.

Os nad ydych yn gallu ddod o hyd i cyfansoddyn yn y rhestrau uchod, cysylltwch â Tai Tarian. Ffôn: 0300 777 0000.

Costau

Ar gyfer ymgeiswyr am y tro cyntaf, mae ffi gyfreithiol untro o £75 ynghyd â rhent blwyddyn gyntaf o £90 ymlaen llaw.      Yna caiff rhent o £90 (gan gynnwys TAW) ei gasglu'n flynyddol.

Talu eich rhent

Gellir gwneud taliadau drwy:

 • Debyd Uniongyrchol
 • arian parod yn bersonol
 • ar-lein os oes gennych rif anfoneb (dewiswch Anfoneb Mân Ddyledwyr)

Gwnewch gais am garej / llain