Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Perchnogaeth tir

Mae'r Cyngor yn cadw cofnodion ei berchnogaeth tir ac eiddo. Os ydych yn dymuno gwybod a oedd y Cyngor yn berchen darn penodol o dir, cysylltwch â Ystadau.

Wrth wneud eich ymholiad, dylech gynnwys y canlynol:

  • manylion cyswllt
  • Ddsgrifiad byr
  • lleoliad

Os nad yw'r tir o fewn mherchnogaeth y Cyngor, efallai y bydd y Gofrestrfa Tir yn gallu cynorthwyo.