Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Mursen gynffon las brin

Mae'r fursen gynffon las brin yn rhywogaeth fach o fursennod a welir yn hedfan yng nghanol llystyfiant isel a ger rhuthrau dŵr a phyllau. Mae mursennod gwryw bron yn ddu i gyd, fel yr un gynffon las, ond mae segment 9 yn las yn bennaf yn hytrach na segment 8 yr un gynffon las. Maent yn ymddangos tua diwedd mis Mai ac maent fwyaf amlwg ym mis Mehefin, ond byddant i'w gweld o hyd ym mis Medi hefyd.

Mae eu gofynion cynefin penodol wedi atal cytrefu helaeth ac mae'r rhywogaeth wedi'i chyfyngu i ddŵr bas ag ychydig o lystyfiant. Mae ymyrryd â'u cynefinoedd yn ffactor allweddol i gynnal niferoedd.

Y man gorau i'w gweld = Arllwysfa tanciau Rhosaman

Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Mursen Gynffon Las Brin Cymdeithas Gweision y Neidr Prydain.

Mursen gynffon las brin