Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhywogaethau arbennig

Mae cannoedd o rywogaethau wedi'u cofnodi yn CNPT. O ganlyniad i natur rhannol wledig llawer o'r aneddiadau, bydd pobl yn cysylltu â bywyd gwyllt yn aml. Yn ogystal â hyn, mae'r rhan fwyaf o'n rhywogaethau arbennig mewn lleoedd sydd dan ddylanwad ein treftadaeth ddiwydiannol barhaus a hanesyddol sy'n rhoi digon o gyfleoedd i weld bywyd gwyllt yn agos.

Isod, mae'r Tîm Bioamrywiaeth wedi dewis 20 o rywogaethau arbennig CNPT.