Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Boda'r Mel

Mae bodaod y mêl yn adar ysglyfaethus dirgel a phrin. Byddant yn treulio'r gaeaf yn Affrica gan fridio yn y DU mewn niferoedd bach iawn. Maent yn adnabyddus am y ffaith iddynt ymaddasu i fwyta pryfed, gan ffafrio'r cynrhon yn nythod gwenyn a gwenyn meirch. Maent hefyd yn bwyta mamaliaid bach ac ymlusgiaid.

Gellir eu gweld o fis Mai i fis Awst. Yng Nghastell-nedd, rydych yn fwyaf tebygol o'u gweld yn hedfan fry uwchben Cwm Nedd.

Y man gorau i'w gweld = Cwm Nedd

Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Boda'r Mêl yr RSPB.

Boda'r mel