Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Clychau'r gog

Yn ystod y gwanwyn, gwelir Clychau'r Gog yn gorchuddio'r llawr mewn coetiroedd a chaeau. Mae tyfu cyn i'r coed ledaenu eu dail yn rhoi cyfle i blanhigion coetir amsugno golau'r haul sy'n cyrraedd llawr y coetir. Dyma pam y ceir arddangosfa ardderchog o flodau gwyllt yn aml mewn coetiroedd yn ystod mis Ebrill a mis Mai.

Y man gorau i'w gweld = Coed Alltacham, Rhyd-y-fro

Clychau'r Gog