Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trwyddedau nas cynhwysir

Trwydded symud anifeiliaid

Iechyd yr Amgylchedd
CBS Castell-nedd Port Talbot pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Trwydded safle carafanau

Iechyd yr Amgylchedd
CBS Castell-nedd Port Talbot pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Trwydded i blant berfformio

Cefnogaeth Disgyblion a Rhieni
CBS Castell-nedd Port Talbot pref
(01639) 763599 (01639) 763599 voice +441639763599

Trwydded Gredyd

Safonau Masnach
CBS Castell-nedd Port Talbot pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Trwydded er mwyn gwaredu gwastraff / trwydded cludwyr gwastraff

Asiantaeth yr Amgylchedd
(01792) 645300 (01792) 645300 voice +441792645300

Trwydded Bysgota

Swyddfa'r Post

Trwydded Gynnau

Yr Heddlu

Trwydded Tai Amlfeddiannaeth

Iechyd yr Amgylchedd
CBS Castell-nedd Port Talbot pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Rhestr o warchodwyr plant a meithrinfeyddt Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
(01792) 865914 (01792) 865914 voice +441792865914
(01792) 612155 (01792) 612155 voice +441792612155
(01656) 727162 (01656) 727162 voice +441656727162

Trwydded Briodi

Cofrestrydd genedigaethau, priodasau a marwolaethau
(01639) 760021 (01639) 760021 voice +441639760021

Trwydded ar gyfer cofrestru eiddo bwyd

Iechyd yr Amgylchedd
Neath Port Talbot CBC pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Cofrestru cartrefi nyrsio a phreswyl a chofrestru gwarchodwyr plan

C.S.I.W
(01792) 310420 (01792) 310420 voice +441792310420

Hebryngwyr cludiant ysgol

Adran Drafnidiaeth
CBS Castell-nedd Port Talbot pref
(01639) 686138 (01639) 686138 voice +441639686138

Trwyddedau sgipiau / sgaffaldiau a gwaith stryd

Adran Gwaith Stryd
CBS Castell-nedd Port Talbot pref
(01639) 686338 (01639) 686338 voice +441639686338