Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffioedd a thaliadau trwyddedu

Trwyddedau lles anifeiliaid

Math o drwydded Tâl
Sefydliadau marchogaeth (newydd)* £293
Sefydliadau marchogaeth (adnewyddu)* £231
Lletya ci / cath (newydd) £291
Lletya ci / cath (adnewyddu) £217
Siop anifeiliaid anwes (newydd) £320
Siop anifeiliaid anwes (adnewyddu) £235
Anifeiliaid gwyllt peryglus [trwydded 2 flynedd] (newydd)* £388
Anifeiliaid gwyllt peryglus [trwydded 2 flynedd] (adnewyddu) £315
Anifeiliaid sy'n perfformio (cofrestriad untro) £94
Sŵ (newydd)* £1100
Sŵ (adnewyddu)* £630
Trwydded Bridio Cŵn (newydd) £405
Trwydded Bridio Cŵn (adnewyddu)
£325

*Nid yw’r ffi hon yn cynnwys ffi’r Milfeddyg, a godir ar yr ymgeisydd yn ôl y gost

Ffi archwilio milfeddygon yn ychwanegol a chodir tâl amdano

Trwyddedau sefydliad rhyw

Math o drwydded Tâl
Siop rhyw a lleoliad cyfarfyddiad rhyw (newydd) (cais) £1000
Siop rhyw a lleoliad cyfarfyddiad rhyw (newydd) (rhoi) £200
Siop rhyw a lleoliad cyfarfyddiad rhyw (adnewyddu) (cais) £350
Siop rhyw a lleoliad cyfarfyddiad rhyw (adnewyddu) (rhoi)  £200

Trwyddedau cychod a chychwyr

Math o drwydded Tâl
Cychod Pleser [trwyddedau 2 flynedd] (newydd)
£85
Cychod pleser [trwyddedau 2 flynedd] (adnewyddu) £85
Cychwyr [trwyddedau 2 flynedd] (newydd) £22
Cychwyr [trwyddedau 2 flynedd] (adnewyddu) £22

Trwyddedau corff

Math o drwydded Tâl
Aciwbigo / Cofrestru tatŵio £152

Caniatadau masnachu ar y stryd

Parth 1 - Safonol

Math o drwydded
Tâl
Blynyddol (newydd) £1385
Blynyddol (adnewyddu) £1385
Chwe mis (newydd) £715
Chwe mis (adnewyddu) £715
Tri mis £377

Parth 1 - Achlysurol

Math o drwydded
Tâl
Hyd at un mis £158
Uchafswm o 2 ddiwrnod £70

Parth 2 - Safonol

Math o drwydded Tâl
Blynyddol (newydd) £350
Blynyddol (adnewyddu) £350
Chwe mis (newydd) £185
Chwe mis (adnewyddu) £185
Tri mis £100

Parth 2 - Achlysurol

Math o drwydded Tâl
Hyd at un mis £158
Uchafswm o 2 ddiwrnod £70

Ffioedd ar gyfer marchnadoedd, gwyliau ac ati.

Bydd y ffioedd hyn yn berthnasol dim ond pan fydd y meini prawf canlynol wedi'u bodloni:

Mae trefnydd y farchnad/gŵyl yn cyflwyno un cais yn nodi pob stondinwr ac yn cynnwys yr holl wybodaeth ofynnol e.e. yswiriant, a'r tâl angenrheidiol.

Math o drwydded Tâl
Marchnad / gŵyl unwaith (tâl  cychwynnol) £175
Marchnad / gŵyl unwaith (tâl  ychwanegol fesul stondin) £10
Community Events/ Charity Fun Days (tâl  cychwynnol) £40

 

Trwyddedau Cerbyd Hacni / Llogi Preifat

Math o drwydded Tâl
Trwydded gyrrwr (newydd) yn flynyddol £159
Trwydded gyrrwr (adnewyddu) yn flynyddol £89
Trwydded gyrrwr (newydd) 3 blynedd £282
Trwydded gyrrwr (newydd) 3 blynedd £225
Trwydded gweithredwr hurio preifat (newydd) yn flynyddol £327
Trwydded cerbyd Hacni (adnewyddu) yn flynyddol £275
Trwydded cerbyd preifat (newydd) yn flynyddol £327
Trwydded cerbyd preifat (adnewyddu) yn flynyddol £275
Amnewid cerbyd £126
Trwydded gweithredwr hurio preifat (newydd) yn flynyddol £220
Trwydded gweithredwr hurio preifat (adnewyddu) yn flynyddol £200
Trwydded gweithredwr hurio preifat (newydd) 5 mlynedd £660
Trwydded gweithredwr hurio preifat (adnewyddu) 5 mlynedd £650
Prawf gwybodaeth £30
Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gan gynnwys ffi weinyddol £44

Ychwanegiadau dewisol

Math o drwydded Tâl
Pecyn cromfachau plât rhif £9
Pecyn cromfach anhyblyg plât rhif £5
Pecyn pont hyblyg plât rhif £5

Ffioedd safleoedd gamblo

Bingo

Math o drwydded Tâl
Clwb bingo (newydd) £2500
Clwb bingo (amrywiad) £1000
Clwb bingo (trosglwyddo) £1000
Bingo (ailosod) £1000
Bingo (datganiad dros dro) £2500
Bingo (datganiad dros dro ar gyfer y cais) £1000
Bingo (ffi blynyddol) £920

Safleoedd betio

Math o drwydded Tâl
Safleoedd betio (newydd) £2500
Safle betio (amrywiad) £1000
Safle betio (trosglwyddo) £1000
Safle betio (adferiad) £1000
Safle betio (datganiad dros dro) £2500
Safle betio (datganiad dros dro ar gyfer y cais) £1000
Betio (ffi blynyddol) £585

Traciau

Math o drwydded Tâl
Traciau (newydd) £1000
Traciau (amrywiad) £500
Traciau (trosglwyddo) £500
Traciau (ailosod) £500
Traciau (datganiad darpariaeth) £1000
Traciau (datganiad dros dro ar gyfer y cais) £500
Traciau (ffi blynyddol) £250

Canolfan adloniant i'r teulu

Math o drwydded Tâl
Canolfan adloniant i'r teulu (newydd) £1000
Canolfan adloniant i'r teulu (amrywiad) £500
Canolfan adloniant teulu (trosglwyddo) £500
Canolfan adloniant i'r teulu (ailosod) £500
Family entertainment centre (provision statement) £1000
Canolfan adloniant teuluol (datganiad dros dro ar gyfer y cais) £500
Canolfan adloniant teuluol (ffi blynyddol) £250

Canolfan hapchwarae i oedolion

Math o drwydded Tâl
Canolfan hapchwarae i oedolion (newydd) £1000
Canolfan hapchwarae i oedolion (Amrywiad) £500
Canolfan hapchwarae i oedolion (Trosglwyddo) £500
Canolfan hapchwarae i oedolion (ailosod) £500
Canolfan hapchwarae i oedolion (datganiad darpariaeth) £1000
Canolfan hapchwarae i oedolion (datganiad dros dro ar gyfer y  cais) £500
Canolfan hapchwarae i oedolion (ffi blynyddol) £250
Math o drwydded Fee
Hysbysiad defnydd dros dro £250

Ffioedd tân gwyllt

Er mwyn gwerthu tân gwyllt y tu allan i'r cyfnodau gwerthu dynodedig, mae angen trwydded werthu "trwy gydol y flwyddyn" sy'n costio £500.

Trwydded ffrwydron newydd, lle nad oes unrhyw bellter gwahanu yn berthnasol

 • HT4 (0-250kg)
 • HT3 (0-25kg)
 • HT3 & HT4 (0-25kg)
Hyd Tâl
1 flwyddyn £119
2 flynedd £154
3 blynedd £190
4 blynedd £226
5 mlynedd £260

Adnewyddu trwydded ffrwydron, lle nad oes pellteroedd gwahanu yn berthnasol

 • HT4 (0-250kg)
 • HT3 (0-25kg)
 • HT3 & HT4 (0-25kg)
Hyd Tâl
1 flwyddyn £59
2 flynedd £94
3 blynedd £132
4 blynedd £166
5 mlynedd £202

Trwydded ffrwydron newydd, lle mae pellteroedd gwahanu yn berthnasol

 • HT4 (251 - 2000kg)
 • HT3 (Over 25kg)
 • HT3 & HT4 (Over 25kg)
Hyd Tâl
1 flwyddyn £202
2 flynedd £266
3 blynedd £333
4 blynedd £409
5 mlynedd £463

Adnewyddu trwydded ffrwydron, lle nad oes pellteroedd gwahanu yn berthnasol

 • HT4 (0-250kg)
 • HT3 (0-25kg)
 • HT3 & HT4 (0-25kg)
Hyd Tâl
1 flwyddyn £94
2 flynedd £161
3 blynedd £226
4 blynedd £291
5 mlynedd £357

Ffioedd a thaliadau eraill

Math o gais Tâl
Amrywio enw trwydded neu gyfeiriad y safle £40
Trosglwyddo trwydded £40
Trwydded amnewid £40
Unrhyw fath arall o amrywiad Y gost resymol i'r awdurdod trwyddedu o wneud y gwaith

Adeiladau a safleoedd clwb

Trwydded safle a thystysgrifau safleoedd clwb (newydd)

Math o drwydded Tâl
Band A £100
Band B £190
Band C £315
Band D £450
Band E £635

Trwydded safle a thystysgrif safle clwb (ffi flynyddol)

Math o drwydded Tâl
Band A £70
Band B £180
Band C £295
Band D £320
Band E £350

Trwydded safle a thystysgrifau safleoedd clwb (amrywiad)

Math o drwydded Tâl
Band A £100
Band B £190
Band C £315
Band D £450
Band E £635

Ffioedd a thaliadau eraill

Math Tâl
Dwyn / colli trwydded safle / tystysgrif clwb neu grynodeb £10.50
Hysbysiad o newid enw neu gyfeiriad £10.50
Cais i amrywio trwydded i bennu unigolyn fel goruchwyliwr safle dynodedig £23
Cymhwyso trwydded trosglwyddo eiddo £23
Hysbysiad awdurdod dros dro £23
Hysbysiad o newid enw £10.50
Newid rheolau clwb £10.50
Newid cyfeiriad cofrestredig perthnasol y clwb £10.50
Datganiad dros dro (lle mae safle'n cael ei adeiladu) £315
Hawl rhydd-ddeiliad i gael gwybod £21
Cais am drwydded bersonol £37
Dwyn/colli trwydded bersonol £10.50
Newid enw neu gyfeiriad trwydded bersonol £10.50
Hysbysiad digwyddiad dros dro £21
Dwyn/colli hysbysiad digwyddiad dros dro £10.50

Ffioedd am gopïau o gofnodion cofrestr

Math Tâl
Cynlluniau A0, A1, A2 Maint (fesul set) £20
Cynlluniau/Dogfennau maint A3, A4 £1 y ddalen (hyd at 10 tudalen. 20c y ddalen wedi hynny)

Delwyr metel sgrap

Math o drwydded Tâl
Trwydded safle metel sgrap (newydd) £315
Trwydded safle metel sgrap (adnewyddu) £278
Trwydded safle metel sgrap (amrywiad) £31
Trwydded casglwr metel sgrap (newydd) £315
Trwydded casglwr metel sgrap (adnewyddu) £278
Trwydded casglwr metel sgrap (amrywiad) £31

Trwyddedau gamblo

Math o ffi /trwydded
Tâl y cais Ffi flynyddol Ffi adnewyddu Ffi cais trosiannol
Peiriant hapchwarae FEC £300 AMH £300 £100
Hapchwarae gwobrau £300 AMH £300 £100
Safle trwyddedig alcohol – hysbysiad o 2 neu lai o beiriannau £50 AMH AMH AMH
Trwydded alcohol peiriant hapchwarae safleoedd trwyddedig - mwy na 2 beiriant £150 £50 AMH £100
Trwydded gamblo clwb £200 £50 £200 £100
Trwydded peiriant hapchwarae clwb £200 £50 £200 £100

llwybr carlam clwb ar gyfer trwydded hapchwarae neu drwydded peiriant hapchwarae

 

£100 £50 £100 £100
Cofrestru loteri cymdeithasau bach £40 AMH £20 AMH

Trwyddedau - Ffioedd amrywiol

Math o ffi / trwydded Newid enw Copi o'r drwydded Amrywiad Trosglwyddo
Trwyddedau FEC £25 £15 AMH AMH
Gwobrau hapchwarae £25 £15 AMH AMH
Safle trwyddedig alcohol – hysbysiad o 2 neu lai o beiriannau AMH AMH AMH AMH
Safle trwyddedig alcohol - trwydded peiriant hapchwarae - mwy na 2 beiriant £25 £15 £100 £25
Trwydded hapchwarae clwb AMH £15 £100 AMH
Trwydded peiriant hapchwarae clwb AMH £15 £100 AMH
Cofrestru loteri cymdeithasau bach AMH AMH AMH AMH

Petroliwm

Amlder (blynyddoedd) Heb fod yn fwy na 2,500 litr Mwy na 2,500 litr ond heb fod yn fwy na 50,000 litr Mwy na 50,000 litr
1 £48 £65 £137
2 £96 £130 £274
3 £144 £195 £411
4 £192 £260 £548
5 £240 £325 £685
6 £288 £390 £822
7 £336 £455 £959
8 £384 £520 £1096
9 £432 £585 £1233
10 £480 £650 £1370

Tiroedd comin

Math o ffi Tâl
Chwilio am hawliau pori £86
Adran 19(2)(b) o Ddeddf 2006 cais i gywiro camgymeriad £376
Pan fo’r awdurdod yn cynnal ymchwiliad cyhoeddus i’r cais £100 yr awr a thaliadau
Adran 19 (2) (d) neu (e) o gais Deddf 2006 i'w gywiro, i ddiweddaru manylion unrhyw enw neu gyfeiriad, neu i ystyried croniad neu wanhau £54
Atodlen 2 6-9 o Ddeddf 2006 dadgofrestru tir penodol a gofrestrwyd fel tir comin neu faes tref neu bentref ar gam
£2,040
Copïau o gofrestr tir comin neu  map o'r gofrestr - pob darn o'r map £10
Copïau o'r gofrestr tir comin neu map o'r gofrestr - Map cofrestr lawn £30
Copïau o'r gofrestr tir comin neu ei map o'r gofrestr - testun Tir Comin £11.50 am y 10 tudalen gyntaf a £0.75 y dudalen wedi hynny
Adran 15(A) o Ddeddf 2006 cofrestru meysydd: datganiad gan y perchennog £376