Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trwydded safle – caniatáu / amrywio

Os dymunwch dalu ffioedd caniatáu / amrywio trwydded safle, gallwch wneud hynny ar-lein.

Ffioedd

  • Caniatáu / amrywio trwydded safle

band A      £100
band B      £190
band C      £315
band D      £450
band E       £635

  • Amrywiad o GSD                         £23
  • Trosglwyddo Adeilad                   £23
  • Hysbysiad Awdurdod Dros Dro   £23
  • Hysbysiad o Ddiddordeb             £21

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen

  • eich enw 
  • enw'r safle
  • cyfeiriad y safle
  • rhif trwydded – dylai hwn fod ar eich tystysgrif trwydded safle
  • cerdyn debyd neu gredyd