Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Drwydded safle – ffioedd eraill

Os ydych yn dymuno talu am Newid Enw neu Gyfeiriad; neu gopi o Drwydded Safle, gallwch wneud hynny ar-lein.

Ffioedd

  • newid enw neu gyfeiriad      £10.50
  • copi o drwydded safle         £10.50

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen 

  • eich enw
  • enw'r adeilad
  • cyfeiriad y safle
  • rhif trwydded – dylai hwn fod ar eich tystysgrif
  • cerdyn debyd neu gredyd