Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tystysgrif safle clwb – arall

Gallwch dalu ar-lein am y tystysgrifau canlynol:

  • newid enw neu gyfeiriad - £10.50
  • copi o dystysgrif clwb - £10.50
  • hawl i rydd-ddeiliad gael ei hysbysu - £21.00
  • newid rheolau'r clwb - £10.50

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen:

  • eich enw
  • enw'r adeilad
  • cyfeiriad y safle
  • rhif trwydded – dylai hwn fod ar eich tystysgrif
  • cerdyn debyd neu gredyd