Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gamblo a loterïau

Cyflwynwyd Deddf Gamblo 2005 i foderneiddio deddfwriaeth gamblo a rhoddwyd cyfrifoldeb i awdurdodau lleol roi rhai trwyddedau hapchwarae, hawlenni, cofrestriadau a hysbysiadau o ddefnydd dros dro o ran hapchwarae, betio neu gymryd rhan mewn loteri.

Polisi gamblo

Sut rydym yn ymdrin â chais am drwyddedau a hawlenni

Trwydded mangre

Canfod lle mae angen trwydded eiddo

Trwydded

Pryd bydd angen trwyddedau gamblo

Defnydd dros dro a ocassional

Gall hysbysiadau tymor byr yn cael ei gyhoeddi ar gyfer y defnydd dros dro neu achlysurol o eiddo at ddibenion hapchwarae neu betio

Loterïau cymdeithasau bach

Rhaid cofrestru cymdeithasau sy'n dymuno gwerthu tocynnau