Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gweithdrefnau arbennig

Bydd y cynllun trwyddedu newydd ar gyfer 'gweithdrefnau arbennig' yn cael ei gyflwyno erbyn 2020 o dan Ran 4 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.  

Mae ‘gweithdrefnau arbennig’ yn cynnwys tatwio, lliwio croen lled-barhaol, thyllu'r corff, acwbigo ac electrolysis.