Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tystysgrif safle clwb - ffioedd blynyddol

Os dymunwch dalu am ffioedd blynyddol Tystysgrif Safle Clwb, gallwch wneud hynny ar-lein.

Ffioedd

Ffioedd Blynyddol:

  • Band A - £70
  • Band B - £180
  • Band C - £295
  • Band D - £320
  • Band E - £350

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen:

  • eich enw
  • enw'r adeilad
  • cyfeiriad y safle
  • rhif trwydded – dylai hwn fod ar eich tystysgrif
  • cerdyn debyd neu gredyd