Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 2023-2027⠀

Mae democratiaeth yn rhywbeth i’w werthfawrogi a’i feithrin. Ar lefel llywodraeth leol mae hynny’n golygu ymrwymiad i wrando ar bob llais, i’r lleisiau hynny gael eu clywed, ac i weithio ar y cyd â’n cymunedau i archwilio a datrys materion sy’n destun pryder, hybu a chydnabod cyflawniadau, ac wynebu heriau newydd gyda’n gilydd.

Mae’r Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 2023-2027 yn nodi sut byddwn ni’n annog ac yn cefnogi pobl i gyfranogi yn y penderfyniadau rydym ni’n eu gwneud.

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus 2023-2027 CBSCnPT