Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strategaeth Treftadaeth 2024-2039

Mae’r Strategaeth Treftadaeth yn cyflwyno camau gweithredu i sicrhau cadwraeth a rheolaeth cynaliadwy ar gyfer ein hamgylchedd hanesyddol a naturiol.

Mae ein hasedau treftadaeth yn rhan bwysig o gynyddu apêl y Fwrdeistref Sirol fel lle i fyw, gweithio a buddsoddi ynddo, ac ymweld ag ef.

Trwy weithio’n greadigol gyda grwpiau cymunedol, partneriaid a rhanddeiliaid, gallwn ni reoli ein hamgylchedd hanesyddol mewn modd arloesol a’i ddiogelu, fel bod modd i ni adeiladu dyfodol cadarnhaol er lles ein pobl a’n lleoedd.

Llawrlwytho

  • Strategaeth Treftadaeth 2024-2039 (PDF 14.76 MB)